Apie vaikų dienos centrą

VIDEO

Vaikų dienos centro „Metų laikai“ plėtra

Projekto  tikslas -prisidėti prie rizikos grupės vaikų gerovės.

Projekto vykdytojas – VšĮ „Metų laikai“.

Projekto finansavimo šaltinis yra 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“

Projekto tikslas

prisidėti prie rizikos grupės vaikų gerovės,

vykdant vaikų dienos centro

„Metų Laikai“ plėtrą.

 

Projekto uždaviniai:

 • gerinti vaikų dienos centro Metų Laikai materialinę bazę;
 • vykdyti vaikų dienos centro paslaugų plėtrą;
 • vykdyti vaikų dienos centro tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtrą.

       VDC VIZIJA – aukštos kompetencijos, kryptingai ir efektingai dirbantis, atviras naujovėms, nuolat besikeičiantis ir tobulėjantis modernus vaikų dienos centras, savo veiklą grindžiantis humanizmo filosofija ir demokratijos idealais, besiorientuojantis į vaikų poreikius ir interesus.

       VDC MISIJA – mažinti socialinę atskirtį ir didinti socialiai pažeidžiamų vaikų bei jų šeimų galimybes savarankiškai integruotis į bendruomenę, grąžinti jų gebėjimą pasirūpinti savimi, sudarant vaiko orumą nežeminančias sąlygas, kai pats vaikas to padaryti nepajėgia.

 

Mūsų VDC siekiai:

 1. Plėsti vaikų užimtumą.
 1. Užtikrinti vaikų maitinimą.
 1. Padėti vaikams vystyti savo gabumus.
 1. Kurti vaikų vertybių sistemą.
 1. Ugdyti vaikų emocinį atsparumą.
 1. Ugdyti vaikų socialinius įgūdžius.
 1. Ugdyti vaikų rūpinimąsi sveikata.
 1. Ugdyti vaikų priklausomybės socialinei grupei pojūtį.
 1. Suteikti vaikams geresnes edukacines galimybes.

 

Vaikų dienos centro veikla:

       Mūsų centras nuolat organizuoja gausybę edukacinių užsiėmimų bei pamokėlių  pačiame centre bei už jo ribų. Siekiame visapusiškai patenkinti vaikų smalsumą bei žadinti kritinį mąstymą.

       Edukaciniai užsiėmimai vyksta įvairiuose muziejuose (geležinkelių, žaislų, kino ir teatro, šokolado ir kt.), organizuojamos išvykos į teatrus bei kino teatrus, planetariumą ir pan., lankome gražiausius Lietuvos gamtos kampelius.

       Mūsų dienos centre nuolat vyksta įvairūs renginiai, skirti metinėms šventėms bei įsimintinoms dienoms paminėti.

        Periodiškai vykdome mini-projektus, kurių temas pasiūlo centrą lankantys vaikai. Dienos centre prasmingai leidžiame laiką baseine, kompiuterių klasėje, sporto salėje bei puikiame centro parke.

Atvykite – parodysim!

Kviečiame prisijungti prie mūsų

 vaikų dienos centro bendruomenės!

 

Lauksime Jūsų!

Kontaktai

           Telefonas                         (8-5) 2513284

           Mob.  (administracija)      8 (655) 50054

           Faksas                             (85) 2513290

           El. paštas:                info@metu-laikai.lt 

 

ADRESAS

Senasis Ukmergės plentas 115,

Bendorių kaimas, Vilniaus raj.